Fyloxéra v Pezinku

Máj 2010 / Prečítané 1580 krát
   V tomto roku si pripomíname negatívne udalosti, ktoré pred 120 rokmi zasiahli a trvalo ovplyvnili vinohradníctvo v celej Malokarpatskej oblasti. Ich spúšťačom bola nákaza vinohradov fyloxérou, chorobou viniča hroznorodého. Choroba, napádala korene vínnej révy a úplne ju vysušila. Dopad a dôsledky spôsobené rozšírením fyloxéry mali vplyv na celkový vývoj a smerovanie vinohradníctva v našom regióne, poznamenali sociálnu, či hospodársko-ekonomickú situáciu nejedného vinohradníka. V neposlednom rade ovplyvnili aj hospodárstvo a ekonomiku mesta Pezinok. To preto vynakladalo nemalé položky smerujúce k eliminácii tejto choroby a k zmierneniu sociálnych dopadov pre ľudí.
   Malokarpatské múzeum v rámci zmieneného 120 ročného mementa, dotýkajúceho sa prvej zmienky o výskyte fyloxéry v pezinských vinohradoch, plánuje formou verejnej prednášky priblížiť každému záujemcovi o danú problematiku úsek, mapujúci obdobie poznačené prítomnosťou fyloxéry v malokarpatskom vinohradníckom mikroregióne. Etapy, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou našich regionálnych dejín. Prednáška naplánovaná na deň 3. júna sa uskutoční v dvoch časových termínoch: popoludní o 17. hod. a dopoludnia o 10. hod., s príp. možnosťou dobrovoľnej účasti žiakov a študentov stredných ako aj druhého stupňa základných škôl. Pre bližšie informácie môžu školy kontaktovať múzeum na mailovej adrese: muzeumpezinok@nextra.sk , alebo telefonicky: tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57
   Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku, Štefánikova 4. Každý záujemca je srdečne vítaný.
 
Mgr. Lucia Burdová, Malokarpatské múzeum