Aby aj vozíčkari mohli „vstúpiť“...

Máj 2010 / Prečítané 1222 krát
   V Pezinku sa úspešne rozbehol spoločný projekt Občianskeho združenia 5P, Mesta Pezinok a Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA – Mesto bez bariér. Cieľom projektu je integrácia zdravotne ťažko postihnutých do spoločnosti odstraňovaním bariér. Bariér, ktoré bránia našim spoluobčanom navštíviť úrad, lekára, obchod, kino či divadlo, či len sa tak v nedeľu poobede „prejsť“.
   Doteraz sme na realizáciu projektu získali 1500 eur. V spolupráci so ZO ZŤZP v Pezinku sme vypracovali zoznam pezinských vozíčkarov, ktorí boli informovaní o tomto projekte, s tým, že v prípade, ak budú vylosovaní, bude realizovaný ich návrh na odstránenie konkrétnych bariér. Losovanie prvých troch, ktorým odstránime bariéry sa uskutočnilo 12. mája za účasti nositeľa myšlienky projektu a prezidenta občianskeho združenia 5P Laja Slimáka a vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Mgr. Renáty Minarovičovej. Ako prvá v poradí bola vylosovaná Alena Kočišová, ktorá v najbližšej dobe určí v meste bariéry, ktoré jej najviac strpčujú život a potrebuje ich odstrániť. Ako ďalší v poradí boli vylosovaní Katarína Dobrovodská a Martin Polkoráb.
   Dovoľte, aby sme sa touto cestou poďakovali všetkým, ktorí nám na náš spoločný projekt prispeli venovaním 2% z dane. Kto z vás by chcel ešte podporiť projekt Mesto bez bariér, môže tak urobiť vkladom na účet OZ 5P: 266274OO23/1100. 
 
(rm)