Prevenčné programy mestskej polície

Máj 2010 / Prečítané 1796 krát
   Mestská polícia Pezinok otvorila tri nové prevenčné programy pre žiakov základných a stredných škôl a seniorov. Prvý vznikol na základe dobrej spolupráce so Základnou školou Fándlyho ul. a školskej psychologičky PhDr.Jany Galátovej. Koordinátor prevencie kriminality spolu s J.Galátovou vytvorili sociálno-psychologický program pre žiakov 6. - 7. ročníkov zameraný na prevenciu šikanovania a podporu sebaúcty a pozitívnej motivácie detí. K tomuto účelu využíva mestská polícia svoje školiace priestory.
   Druhý prevenčný program je realizovaný opäť v školiacej miestnosti mestskej polície, kde môžu triedne kolektívy využívať k prevencii okrem iného aj modernú techniku. Oddelenie prevencie kriminality má k tomuto účelu vlastné výučbové DVD so siedmimi témami, ktorými sú: 1. Počítačová závislosť, 2. Krádeže, 3. Ako vyhľadávať pomoc, 4. Úteky z rodiny, 5. Šikana, 6. Obchodovanie s deťmi 7. Bezpečnosť na cestách.
   Súčasťou tretieho nového programu je zatiaľ len šteniatko Labradosrského retrívca, ktorého úlohou bude pomáhať našim preventistom s prácou s deťmi i seniormi. Psík menom Amigo má za sebou už dve úspešné akcie, kedy spríjemnil program pre žiakov ZŠ Fándlyho a seniorov v Dome dôchodcov. Štvorhohý priateľ detí sa teší veľkej obľube. 
 
 
M.Schlesinger