Výsledky jarného upratovania

Máj 2010 / Prečítané 1199 krát
   Po skúsenostiach z jesenného upratovania sa Mesto rozhodlo pripraviť zber objemného odpadu na jar až v dvoch termínoch. Vďaka priaznivému počasiu využili obyvatelia Pezinka v dňoch 24. až
28. marca možnosť doviezť objemný a biologický odpad na určené zberné miesto na Dubovom vŕšku. Celkovo doviezli 219,05 t odpadu, ktorý bol pod dohľadom pracovníkov Mestského podniku služieb roztriedený na jednotlivé druhy a potom odovzdaný na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Zhodnotenie 3,1 t skla zabezpečila firma Marius Pedersen, taktiež zabezpečila uloženie inertného odpadu v množstve 122,72 t. Firma Ecorec Slovensko zadarmo odobrala 5,24 t plastov. Ďalej sa odovzdalo na zhodnotenie 4,55 t pneumatík a 1,39 t kovového odpadu. Na skládku v Dubovej sa odviezlo 82,05 t objemného odpadu (najmä nábytok). Obyvatelia donášali aj tzv. nebezpečný odpad, ktorý firma Petmas celý rok odoberá v zbernom mieste nebezpečných odpadov. Boli to pračky, chladničky, mrazničky (cca 100 kusov) a 5 paliet drobných domácich spotrebičov (televízory, počítače, hriankovače...). Firma Petmas zabezpečila ich ekologické zhodnotenie. Okrem uvedených odpadov doniesli obyvatelia veľa konárov a révy – Mesto ich dalo odviezť na poštiepkovanie, náklady boli iba na odvoz. Celkové náklady na prvé jarné upratovanie boli 10 996 euro.
   Ďalší termín jarného upratovania je určený na 26. až 30. mája 2010, opäť na Dubovom vŕšku (bývalá motokárová dráha), otvorené bude od 8.00 do 18.00 hodiny. Obyvatelia Pezinka môžu odovzdať odpad zadarmo po preukázaní sa občianskym preukazom.
 
OM-OŽP