Poďakovanie a výzva sponzorom

Máj 2010 / Prečítané 1281 krát
   Ďakujeme všetkým právnickým i fyzickým osobám, ktoré podporili svojimi sponzorskými darmi naše aktivity, ktoré organizujeme ako protesty proti prevádzkovaniu a legalizácii skládky odpadov v Novej jame. Peniaze sú použité na zabezpečenie dopravy, zapožičanie tribún, ozvučenie, tlač plagátov a pod. Budeme veľmi radi, keď nám i naďalej zachováte svoju priazeň a finančne prispejete na našu činnosť, ktorú robíme v prospech všetkých občanov Pezinka. Príspevky je možné posielať na číslo účtu: 6602006001/5600, variabilný symbol 7777.

Ďakujeme. 
 
(ra)