Mestskí sprievodcovia hodnotili činnosť

Apríl 2010 / Prečítané 1576 krát
  Po roku sa zišli členovia Klubu sprievodcov mesta Pezinok na hodnotiacej schôdzi. Vecnú a kritickú správu o činnosti, predniesol predseda klubu Peter Ronec.
   Práca mestských sprievodcov v uplynulom roku bola zameraná na sprievodcovskú činnosť, vykonávanú pre návštevníkov mesta zo Slovenska i zo zahraničia. Sprevádzali hostí z partnerských miest Mladá Boleslav, Mosonma-gyaróvár, Neusiedl am See, Cormons, ale i návštevníkov tradičných podujatí organizovaných v našom meste. Kladne bola hodnotená spolupráca s múzeami, galériami, Mestom Pezinok, Malokarpatskou knižnicou a pezinskými školami. Dobrú spoluprácu majú so spoločenskými a cirkevnými organizáciami, najmä s Malokarpatským baníckym spolkom a klubmi dôchodcov. Za pomoc a spoluprácu sú vďační Pezinskému kultúrnemu centru a mestským médiám, ktoré pravidelne informujú verejnosť o ich činnosti.
   Počas hodnotenia si prítomní so záujmom pozreli audiovizuálny program, ktorý pripravil Doc. Ing. Wittlinger. Boli v ňom zachytené vlaňajšie podujatia na ktorých participovali členovia klubu mestských sprievodcov. V diskusii vyhodnotili tiež účasť na podujatiach v partnerských mestách a aktivity v rámci najväčších vinárskych a vinohradníckych akcií v našom meste, ktorých sa zúčastňujú tisíce návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Mestskí sprievodcovia sa po celý rok venovali tiež hosťom, ktorí navštívili naše mesto pri príležitosti konania väčších športových súťaží.
   V mene Malokarpatského baníckeho spolku vystúpil jeho predseda Štefan Granec, ktorý poďakoval za pomoc a spoluprácu a informoval o pripravovaných podujatiach. Ing. M. Mráz predložil na schválenie návrh činnosti klubu na rok 2010 , ktorý členovia odsúhlasili. Na záver bolo schválené uznesenie a predseda klubu P. Ronec odovzdal najaktívnejším členom klubu i zástupcom partnerských organizácií ďakovné listy
 
(pr)