Family day (Deň rodiny) – 16. mája

Apríl 2010 / Prečítané 1065 krát
  Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná.
   Family day alebo Deň rodiny 2010 je vyjadrením podpory prirodzenej rodine založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti.
   V Pezinku sa do osláv Dňa rodiny zapojí OZ Centrum pre rodinu formou športovooddychového popoludnia 16. mája o 16.00 hod. v záhrade kláštora kapucínov, vytvorením celotýždňového modlitbového puta za pezinské rodiny a duchovnou obnovou pre manželov. Súčasťou bude aj finančná zbierka na pomoc pezinským rodinám v núdzi, ktorá sa uskutoční v uliciach mesta v dňoch 16.-23. 5. 2010.
 
(mš)

Ohodnoťte článok: