Sezónu začala Jarná cena mesta Pezinka

Apríl 2010 / Prečítané 1704 krát
   V dňoch 17. a 18. apríla bolo v Areáli zdravia na Rozálke rušno. Novú jazdeckú sezónu otvárala JARNÁ CENA MESTA PEZINOK.
   Prvé kone s jazdcami do areálu prichádzali už v piatok 16. apríla napoludnie, aby absolvovali povinnú veterinárnu prehliadku a odskúšali si nový povrch vo westernovej aréne. V sobotu ráno začalo súťaženie vo westernových a vytrvalostných disciplínach. Vytrvalci – profesionáli štartovali v súťažiach na 40, 60 a 80 kilometrov. Počas pretekov v pravidelných intervaloch prichádzali späť do areálu na veterinárne prehliadky, aby sa zmonitoroval stav a schopnosť koňa pokračovať v pretekoch. Amatérski priaznivci tohto športu mali možnosť vyskúšať svoje schopnosti na verejnom tréningu vo vytrvalostnej súťaži na 20 km. Napriek tomu, že súťažiacim dvojiciam počasie skutočne prialo, preteky boli náročné a dokončili ich len tí najzdatnejší.
   V neskorších poobedňajších hodinách prebehla slávnostná dekorácia víťazov vo všetkých kategóriách. Vytrvalostný dostih na 40 km a pohár CK Tip Tour získala Lenka Jarošová z klubu Wilde Horse. Čech Miroslav Drásal z klubu La Sard vyhral súťaž na 60 km a poukazy od Hotela Magnólia.
   Víťazom najnáročnejšej súťaže na 80 km a cenu primátora mesta Pezinok získala Karolína Pflugová z českého klubu Stáj Karolína.
   Paralelne s vytrvalostnými pretekmi prebiehali aj westernové preteky v drezúrnych a rýchlostných disciplínach. Krásne nastrojené kone a jazdci sa predviedli v dvanástich disciplínach v kategóriách Open a Mládež. Toto odvetvie jazdeckého športu už tradične prilákalo najviac divákov. Stovky ľudí zaplnili novú tribúnu, ďalší lemovali obvod westernového kolbišťa a so záujmom sledovali výkony súťažiacich dvojíc.
   Vyvrcholením prvého súťažného dňa bolo slávnostné otvorenie a krst novej westernovej arény s tribúnou. Za zvuku hymny Slovenskej asociácie western ridingu a rodea (SAWRR) najprv nastúpili jazdci všetkých zúčastnených krajín a potom predstavitelia spoločnosti IRI AGROFOREST, primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga a prezident SAWRR Ing. Štefan Pačes. Slávnostná reč a následná vysviacka dôstojného pána dekana Ladislava Ostraka všetkých prítomných dojala.
   V nedeľu, rovnako za pekného slnečného počasia, pokračovali dvojkolové súťaže zo soboty v disciplíne Reining, k nim sa pridala disciplína Western Horsemanship.
   Počas oboch dní bolo pre množstvo návštevníkov pripravených niekoľko sprievodných atrakcií, populárnych najmä u detí, ako preliezky, skákací hrad či mini Z00. Najväčším lákadlom však bolo vozenie detí na koníkoch, ktoré sa počas celého víkendu nezastavili.
   Ak ste náhodou prvé tohtoročné preteky v Areáli zdravia Rozálka nestihli navštíviť, najbližšie máte príležitosť zažiť preteky v Pezinku v dňoch 27. - 30. mája, kedy sa uskutočnia preteky v skoku na koni TAX-AUDIT SLOVENSKO GRAND PRIX CSI* PEZINOK. Na prestížnych medzinárodných pretekoch bude predsedom rozhodcovského zboru prezeident Českej jazdeckej federácie Ing. Jarolav Pecháček. V dňoch 5.-6. júna si prídu na svoje fanúšikovia elegantnej drezúrnej disciplíny na pretekoch Slovenský pohár klubov SJF v drezúre o cenu rektora bratislavskej Vysokej školy práva. Vytrvalci sa v areáli Rozálka stretnú opäť v júni na podujatí POŠTOVÁ BANKA ENDU-RANCE CUP FEI***. Tieto preteky, rovnako ako preteky v skoku na koni, sú zaradené do medzinárodného kalendára Svetovej jazdeckej federácie.
 
Mgr. Petra Hašová