Vyhodnotili najlepších športovcov za rok 2009

Apríl 2010 / Prečítané 1640 krát
   V Obradnej sieni Mestského úradu sa 20. apríla uskutočnilo slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov minulého roka. Poradie najlepších športovcov podľa dosiahnutých výsledkov určila Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve.
   Slávnostného odovzdávania ocenení sa okrem športovcov a predstaviteľov klubov zúčastnili primátor mesta Oliver Solga, nový predseda Komisie športu pri MsZ Medard Féder a ďalší. Primátor mesta vo svojom úvodnom vystúpení úspešným športovcom zablahoželal a poďakoval im za vzornú reprezentáciu mesta.
   V kategórii seniorov jednotlivcov prvé miesto získala kickboxerka Zuzana Gregušová, ktorá v minulom roku reprezentovala Slovensko na majstrovstvách sveta (12. miesto), na Svetovom pohári (2. miesto) a dvakrát zvíťazila na majstrovstvách Slovenska. Druhé miesto obsadila Svatava Špániková, taktiež kickboxerka (2. na Svetovom pohári, trojnásobná majsterka SR). Tretiu priečku obsadil karatista Patrik Leschinger (1. a 3. miesto na MSR).
   V kategórii seniorov – kolektívy zvíťazili basketbalisti Pezinka (bojujú o prvé miesto v extralige). Na druhom mieste sa umiestnila štafeta žien z Klubu orientačného behu Sokol.
   V kategórii juniorov zvíťazil Juraj Holan (kickbox – 12. a 14. na majstrovstvách Európy, 2. na MSR). Na druhom mieste sa umiestnila Kamila Hozová (kickbox – majsterka SR) a na treťom Michaela Kuchareková (judo – účastníčka OH mládeže, 1. miesto na MSR dorasteniek).
   V kategórii juniorov – kolektívy zvíťazili staršie žiačky Karate klubu Pezinok a druhí sa umiestnili mladí stolní tenisti.