Chce ju získať mesto

Apríl 2010 / Prečítané 1551 krát
   Naši čitatelia sa informovali na budovu pri futbalovom štadióne, ktorá prišla o strechu pri minuloročnej veternej smršti. Dnes je ešte viac zdevastovaná a obývajú ju bezdomovci. Podľa vyjadrenia primátora mesto Pezinok už v minulosti prejavilo záujem o odkúpenie tejto budovy aj s priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami mesta. Po nástupe nového vedenia BSK primátor túto žiadosť obnovil. Mesto má záujem tieto pozemky spojiť s vlastnými susediacimi pozemkami a rozšíriť tak areál futbalového štadióna alebo pričleniť ich k Základnej škole na Fándlyho ulici. V budúcnosti môžu poslúžiť napríklad na rozšírenie kapacít materských škôl alebo na rozšírenie areálu futbalového štadióna. 
 
(ra)

Ohodnoťte článok: