Spoločenská kronika

Apríl 2010 / Prečítané 3337 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Paulína Kosová  8.3.
Filip Štrbka  10.3.
Richard Doman  17.3.
Magdaléna Molnárová  18.3.
Martin Marián Pilka  18.3.
Oliver Matej Radošovský  19.3.
Timon Šmelko  19.3.
Ema Adamove  20.3.
Hana Matlovičová  24.3.
Michal Béber  26.3.
Michal Brinza  28.3
Šimon Brinza  28.3.
Patrik Kučeriak  29.3.
Daniela Hacherová  30.3.
Barbora Buzgová  31.3.
Martin Franko  31.3.
Tomáš Franko  31.3.
Tomáš Ries  3.4.
Dominik Čáp  4.4.
Nela Hrubcová  6.4.
Hana Horváthová  7.4.
Stela Halanová  7.4.
 
ZOSOBÁŠILI SA
Pavol Galgóci  Adriana Faktorová
Peter Feder  Kristína Džubinová
Ľuboš Graus  Ildikó Muzslayová
 
 
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Terézia Pilarčíková  75 r.
Zoltán Nagy  72 r.
Alojz Polakovič  82 r.
Lucia Imrišková  37 r.
Jozef Komenda  64 r.
Alžbeta Lapšanská  61 r.
Magdaléna Lysá  88 r.
Zuzana Janogová  83 r.
Mária Habarová  82 r.
Margita Tančárová  82 r.
Magdaléna Bauerová  70 r.
Jozef Lošonský  68 r.
Miroslav Volek  58 r.
Michal Lunák  70 r.
MUDr. Elena Marešová  79 r.
Gabriel Pilka  77 r.
Pavlína Chudá  83 r.
Jozef Slezák  76 r.
Pavol Zbudila  83 r.
František Fila  69 r.
Vladimír Kučera  78 r.
 
 
NAŠI JUBILANTI
70-roční
Helena Lovečková
 1.4.
František Hotový
 6.4.
Marta Zemková
 7.4.
Jozef Caja
 9.4.
Rudolf Weinberger
 10.4.
Martin Jurina
 12.4.
Lýdia Uhlárová
 13.4.
Marta Dudová
 18.4.
Eulália Mihelová
 19.4.
Marian Hricko
 19.4.
75-roční
Jozef Kolesár
 5.4.
Alojz Kabát
 6.4.
Stanislav Smolec
 14.4.
Ľuba Jajcayová
 23.4.
Ondrej Chlepčok
 27.4.
80-roční
Irena Pastuchová
 5.4.
Ing. Štefan Tarač
 8.4.
Veronika Klamová
 11.4.
Štefánia Zubeková
 11.4.
Celestína Klamová
 13.4.
Ľudmila Klamová
 13.4.
Mária Guštafíková
 19.4.
Anton Kašiar
 25.4.
Alžbeta Skovajsová
 30.4.

85-roční
Juliana Sodomová
 12.4.
Mária Folvárska
 15.4.
Irena Rajčanová
 22.4.

90-ročný
JUDr. Štefan Janík
 21.4.
93-ročná
Anna Kováčechová
 20.4.
96-ročný
Pavel Spusta
 5.4.