Poďakovanie

Apríl 2010 / Prečítané 1504 krát
  Oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že naša drahá mama, babka, prababka, teta a krstná mama
Magdaléna LYSÁ
zomrela dňa 30. marca 2010 vo veku 88 rokov. Všetkým. ktorí sa prišli so zosnulou rozlúčiť ďakujeme za kvetinové dary a prosíme
o tichú modlitbu. Smútiaca rodina.

Ohodnoťte článok: