ZŠ Kupeckého otvorí jazykovú triedu

Apríl 2010 / Prečítané 1962 krát
   Riaditeľstvo Základnej školy Kupeckého ul. Pezinok pozýva 26. mája o 8.00 hod. žiakov 4. ročníka, ktorí majú záujem o výučbu anglického a nemeckého jazyka v triede s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov v 5. - 9. ročníku, na prijímacie testy z anglického a slovenského jazyka. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve školy alebo nájsť na www.zskupk.edu.sk  a vyplnenú doručiť na ZŠ do 14. mája 2010.
Okrem každodennej výučby anglického a nemeckého jazyka ponúkame vášmu dieťaťu: kvalitnú prácu pedagógov, modernú metódu vyučovania jazykov – CLIL- praktické využívanie vedomostí z ANJ a NEJ aj v ostatných predmetoch, vyučovanie v 25 odborných učebniach ( trieda s interaktívnou tabuľou), rozvoj počítačových zručností – Word, Excel, Power Point, overovanie svojho talentu v olympiádach a súťažiach, možnosť tráviť voľný čas v záujmových krúžkoch, zapájanie sa do projektov, možnosť využívania športového areálu na pohy-bové aktivity, zdravé a estetické prostredie, desiatu a obedy v ŠJ, školského zubného lekára v priestoroch školy a iné.
   Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy. 
 
Mgr. Viera Radičová,  riaditeľka školy