Kto tu klame a zavádza? (reakcia primátora na list V. Mizeráka)

Apríl 2010 / Prečítané 3662 krát
   Je tomu už niekoľko rokov, čo sa Vladimír Mizerák ako vojak z povolania prisťahoval do Pezinka, do bytovky na Muškáte. Od tej doby napísal niekoľko stoviek článkov na rôzne diskusné fóra a webové stránky, ktoré majú všetky jedno spoločné, nech už píše o čomkoľvek. Tým spoločným znakom sú „goebelsovské“ tisíckrát opakované lživé tvrdenia, ktoré sa majú stať pravdou, a to že: „Solga klame, tára a zavádza. On a jeho úrad je nekompetentný, neschopný, korupčný a servilný voči podnikateľom.“ Toto primitívne ohováranie, naznačovanie zneužívania funkcie verejného činiteľa, ba až kriminalizácia, ničím nepodložená kritika a degradovanie či spochybňovanie akéhokoľvek úspechu či ocenenia mesta sú v jeho prípade až chorobné. (V súvislosti s ocenením Najlepšie mesto pre biznis na Slovensku, ktoré je možno najväčším ocenením čo mesto dostalo za ostatné desaťročia, V. Mizerák 18. 3. napísal, že klameme, lebo sme dostali iba ocenenie najlepšie mesto v bratislavskom kraji, nie na Slovensku. Doslovne píše: „o hrubom zavádzaní a klamstvách, ako celá táto súťaž“... Mimochodom, renomovaní slovenskí odborníci skúmali 77 kritérií a na základe podrobnej a verejnosti prístupnej analýze nám tento titul udelili. Takže tak...)
   Dovoľte mi, aby som reagoval aj na niekoľko ďalších konštatovaní v jeho článku: Píše napr. o nedostatočnom využívaní fondov EÚ a o: „zlyhaní mesta na čele s primátorom Solgom...“, pričom nás porovnáva s mestami ako napr. Skalica, Nové Mesto nad Váhom, Šaľa, atď... Mieša jablká s hruškami a vyberá si mestá, ktoré majú možnosť čerpať neobmedzené finančné prostriedky z EÚ, na rozdiel od tých z Bratislavského kraja, ktorý dostane len jedno percento z celej sumy, ktorá na Slovensko príde. Na inom mieste píše, že Malacky dostali na rekonštrukciu svojho zámockého parku vyše 53 miliónov Sk a Pezinok „len“ 22 miliónov. Samozrejme už nenapíše, že rozloha malackého parku je 29 hektárov, zatiaľ čo pezinský má len necelých osem.
   Ďalej ma obviňuje „z vyhovárania sa, dokonca zavádzania“ v prípade rekonštrukcie Holubyho 22, lebo som v minulom čísle Pezinčana napísal: „Podmienkou bola projektová dokumentácia a stavebné povolenie. Zaplatili sme viac ako 2 milióny Sk a projekt nebol vybraný.“ Zase si pletie projektovú dokumentáciu (stála 47 796 eur a zaplatila ju EÚ) s nákladmi mesta na vynaloženú prácu projektových manažerov, posudky, archeologický výskum a pod. Každý, kto pracuje na projektoch vie, že hodnota práce projektového manažéra alebo agentúry je 5 a viac percent z celkovej sumy. V tej dobe bol rozpočet 40 - 50 mil. Sk. Takže aké neobjektívne informácie a zavádzanie ? Motá a zamotáva však aj naďalej. Prispôsobuje si a mení význam mojich slov ako sa mu hodí. V súvislosti so Záhradnou ulicou som len stručne konštatoval fakt, že mestá idú do rizika a strát, ak zaplatia prípravu projektu a projektovú dokumentáciu. Stojí ich to milióny korún a keď nakoniec grant nedostanú, bolo všetko zbytočné...
   Mesto Pezinok aj napriek ekonomickej kríze je na tom relatívne dobre. Nie je výrazne zadĺžené. Jediný úver - 60 miliónov Sk, ktorý sme si zobrali na rekonštrukciu renesančného domu na Radničnom. nám. č.9, sme schopní splácať z nájmov, pretože budova je celá obsadená nájomníkmi. Ak predávame nehnuteľnosti, tak len také, ktorých opravy a údržba si vyžadujú často väčšie náklady, ako je zisk z ich prenájmu. Všetky predaje zverejňujeme, o všetkých rozhodujú poslanci pred televíznou kamerou. Pánovi Mizerákovi však asi je zaťažko spomenúť pre objektívnosť aj mestá, ktoré sú naozaj v kríze, skracujú pracovnú dobu, prepúšťajú ľudí, zatvárajú štadióny a kultúrne domy, obmedzujú verejné osvetlenie, obmedzujú rozpočet vo všetkých položkách, atď...
   Vrátim sa však ešte k Malackám. O spomínaných 20 miliónoch eur som hovoril osobne s primátorom Malaciek Jozefom Ondrejkom. Citoval som jeho slová o 20 miliónoch eur, z ktorých 6 mil. nebolo z grantov EÚ, ale zo ŠFRB, z EÚ dostali 13 na kanalizáciu a 1 mil.eur na „drobné projekty“. Absolútne s tým však nesúvisi a nikde sa nespomína 822 346 eur, ktoré získali Malacky z MŽP SR na vybudovanie zariadenia na triedenie odpadu v ASA Zohor, kde majú prenajatú halu. On mi však vkladá do úst, že som tento projekt v ASA Zohor, označil za „drobný“. Tak kto tu vlastne klame a zavádza ?! O ďalšom jeho klamstve o hádzanárskom ihrisku a jeho tvrdeniu: „Prečo pán primátor Solga venuje väčšiu pozornosť uspokojovaniu potrieb stavebnej lobby“ píšem na inom mieste v článku „Kauza hádzanársky štadión“.
   A ešte ku kanalizácii v Grinave. Ostatné tri roky sme pripravovali projektovú dokumentáciu kanalizácie Grinava. Objednali sme si ju u profesionálnej firmy Hydroteam. Mali sme niekoľko verejných zhromaždení s občanmi Grinavy, na ktorých sme ich informovali o každom kroku. O peniaze z EÚ však môžeme žiadať až vtedy, keď budeme mať nielen PD ale aj vysporiadané pozemky. A práve pozemky vysporiadané dodnes nemáme. Je snáď vinou primátora, že niektorí majitelia pozemkov v Grinave nepristúpili na predaj pozemkov pod „prečerpávačkami“ alebo sedimentačnými nádržami? Mesto bude teda nútené tieto pozemky vyvlastniť vo verejnom záujme, možno i súdnou cestou, čo však môže trvať roky. Ako sme za takýchto okolností mali žiadať o grant? Mimochodom, ak sa nám podarí vysporiadať pozemky, a nezískame peniaze z EÚ, máme prísľub, že investorom kanalizácie bude BVS.
   A takto by som mohol pokračovať a vyvracať jeho tvrdenia jedno za druhým. Myslím však , že je to škoda času. Chcem preto len skonštatovať, že nemienim ďalej viesť s pánom Mizerákom slovný ping-pong na stránkach Pezinčana, ani nikde inde. Pán Mizerák vo svojej nenávisti k mojej osobe, nepravdivými tvrdeniami a obvineniam už dávno prekročil nielen hranice elementárnej slušnosti, ale aj trestno-právnej zodpovednosti. Napriek tomu, alebo práve preto, mi nestojí za to, aby som sa ním ďalej zaoberal.
 
Oliver Solga