Reakcia primátora na list starostov

Apríl 2010 / Prečítané 1288 krát
   K problematike zániku Spoločného obecného úradu snáď len toľko: každoročné doho(a)dovacie konania a zvýšené personálne, organizačné i ekonomické dôvody viedli Pezinok k vypovedaniu zmluvy. Po prvýkrát sa dozvedám, že sme sa rozišli v zlom, či dokonca, že sme zostali niekomu niečo dlžní. Spájať zrušenie zmluvy s ich podporným stanoviskom ku skládke odpadov je nezmysel. Pre ilustráciu zacitujem zo zmluvy, ktorú všetci podpísali: „Účastníci dohody záväzne prehlasujú, že ku dňu ukončenia dohody o ukončení zmluvy o zriadení SOÚ majú vysporiadané všetky majetkové a finančné záväzky vyplývajúce z činnosti Spoločného obecného úradu ( bod 3, od. 3.3.).“
   Najviac ma však prekvapilo tvrdenie, že som si vymyslel stretnutie u predsedu BSK Pavla Freša 15. januára, ktoré sa uskutočnilo na podnet starostov združených v ZMOMR a ich žiadosti zapracovať skládku v Novej jame do pripravovaného územného plánu BSK. Presný zápis z vysielania Slovenského rozhlasu z toho dňa, ktorý mám k dispozícii jasne hovorí, že : „starostovia žiadajú zapracovanie skládky do ÚPN BSK.“ Ďalej predseda ZMOMR a primátor Svätého Jura Alexander Achberger hovorí, že zastáva názor, že: „by mali odpad voziť na túto skládku a radi túto možnosť využívajú...“.
   Redaktor SRo ďalej informuje, že: „ na túto tému sa dnes stretnú s predsedom BSK primátor Svätého Jura a popoludní príjme primátora Pezinka“. Zároveň Pavol Frešo ubezpečil Pezinčanov, že pri schvaľovaní ÚPN BSK bude rešpektovať ich vôľu a záujmy.
   Mimochodom aj na ostatnom stretnutí ZMOMR vo Svätom Juri za účasti predsedu BSK bola hlavnou témou skládka v Pezinku a z vystúpení niektorých starostov či skôr starostiek zaznela kritika na nevyjadrenie podpory obyvateľom Pezinka a na nedostatok solidarity v rámci združenia. Odôvodnenia Svätého Jura, Slovenského Grobu a Viničného prečo vozia odpad na skládku do Pezinka, ktorej povolenie Najvyšší súd SR zrušil, nechávam na ich vlastnom rozhodnutí. Som však presvedčený a viem to aj z vyjadrenia podpory Pezinčanom, že mnohí obyvatelia týchto obcí rovnaký názor na skládku, ako ich starostovia, nezastávajú.
 
Oliver Solga, primátor mesta Pezinok
 

Ohodnoťte článok: