Prevencia pre Slovensko

Apríl 2010 / Prečítané 1680 krát
   Mestská polícia Pezinok sa v roku 2009 zapojila do národného projektu zameraného na prevenciu kriminality detí. Projekt pod názvom „Emka to vie“ je v súčasnej dobe za podpory Rady vlády SR pre prevenciu kriminality distribuovaný vo forme DVD nosičov do všetkých regiónov Slovenska. Ide o didaktickú pomôcku pre školy a pracovníkov prevencie, pomocou ktorej budú môcť koordinátori primárnej prevencie skvalitňovať prevenciu. Obsahom tohto DVD nosiča je sedem krátkych hraných scénok, ktoré sú súčasťou projektu našich mestských policajtov. Skutočnosť, že boli vybrané práve prevenčné programy Mestskej polície Pezinok nie je náhodná. Projekt Poznaním k hodnotnému životu totiž v roku 2009 opäť obhájil svoje kvality medzi 15 najlepšími v Európskej únii.
 
 
(ms)

Ohodnoťte článok: