Župan Frešo ocenil 21 pedagógov

Apríl 2010 / Prečítané 1811 krát
   Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov 21 stredoškolských pedagógov. Ocenenie je vyjadrením vďaky za to, že napriek všetkému zotrvali na svojich miestach a odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti mladým. „Je to spôsob, akým môžeme oceniť náročnú prácu učiteľov. Vôľa a odovzdávanie poznatkov je dôležité aj preto, lebo si uvedomujem, aké podmienky máme teraz v školstve,“ povedal P. Frešo. Ocenení prevzali ďakovný list predsedu BSK za mimoriadny prínos a finančnú odmenu 300 €.
   Ocenených vybrala komisia na základe nominácií riaditeľov stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji. Na Úrad BSK bolo doručených 39 návrhov.
   Z nášho mesta boli ocenené dve učiteľky – Mgr. Anna Koprdová z Gymnázia Pezinok a Mgr. Mária Fialová z Obchodnej akadémie Pezinok. Ocenenia boli zdôvodnené nasledovne:
   Mgr. A. Koprdová – je výborná učiteľka, ale aj uznávaná vedúca pracovníčka – od roku 2004 je zástupkyňou riaditeľky školy, organizuje okresné a krajské kolá olympiád a recitačných súťaží a pod jej vedením sa žiaci školy umiestňujú na prvých miestach v súťažiach ako Hviezdoslavov Kubín či Šaliansky Maťko. Má veľkú zásluhu na úspechoch školy v medzinárodnej súťaži EURO-SKOLA.
   Mgr. Mária Fialová – počas celého produktívneho veku, 35 rokov, sa venuje práci v školstve, vyznačuje sa zodpovedným prístupom k práci, výborným vzťahom k žiakom, dosahuje vynikajúce vzdelávacie výsledky v predmetoch slovenský a nemecký jazyk, ktoré vyučuje.
 
(BSK)