Slávnostný večer ku Dňu učiteľov

Apríl 2010 / Prečítané 2011 krát
Ocenení učitelia: zľava – D. Boreková, Z. Majerníková, V. Radičová, M. Dulaj.   Pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutočnilo 29. marca v Dome kultúry tradičné stretnutie učiteľov s primátorom mesta. Slávnostný večer začal vystúpením známej hudobnej formácie FRAGILE, ktorej repertoár tvoria piesne svetových interpretov Sting, Stevie Wonder, Norah Jones, The Real Group. Po nádhernom kultúrnom zážitku prijal učiteľov v najväčšej sále Domu kultúry primátor mesta Oliver Solga. 

Ocenení učitelia: zľava – D. Boreková, Z. Majerníková, V. Radičová, M. Dulaj.

Poďakoval im za záslužnú a trpezlivú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie. Pri tejto príležitosti odovzdal piatim pedagógom ocenenia. Ocenení boli:
- Mgr. Viera Radičová, riaditeľka Základnej školy Kupeckého ul. - dlhé roky sa podieľa na rozvoji školy, modernizácii vyučovania cudzích jazykov metódou CLIL, podporuje športové aktivity pri škole – oddiel modernej gymnastiky pre dievčatá
- PaedDr. Dagmar Boreková, učiteľka Základnej školy, Kupeckého ul. – premieňa tradičné formy práce na moderné, zapája svoju triedu do rôznych vystúpení a projektov, aktívne spolupracuje aj s rodičmi detí na mimoškolských podujatiach, získala ocenenie v celoslovenskej ankete Zlatý Amos.
- Mgr. Zuzana Majerníková, riaditeľka Centra voľného času – aktívne sa podieľa na príprave aj samotnej realizácii rôznych projektov pre deti a dospelých, kreatívne rozširuje ponuku voľnočasových aktivít v meste
- Mgr. Milan Martiš, učiteľ Základnej školy Na bielenisku – zaviedol moderné informačné technológie vo vyučovacom procese
v predmete geografia, dlhé roky pôsobí ako predseda obvodných kôl športových súťaží vo volejbale, kde žiaci pod jeho vedením dosahujú veľmi dobré výsledky, zapája sa aj do príprav a organizovania športových súťaží seniorov
- Mgr. Martin Dulaj, učiteľ Základnej školy Fándlyho ul. – aktívne pracuje v rámci celoživotného vzdelávania, je garantom projektov 40 UP „Užívajme počítač po štyridsiatke“ a IT Academy, zapojil sa aj do činnosti Akadémie tretieho veku, kde už tretí rok vyučuje predmet Počítače.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: