Odovzdali ceny v súťaži Európa v škole

Marec 2010 / Prečítané 1961 krát
   V Centre voľného času v Zámockom parku sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien a diplomov žiakom, ktorí uspeli v okresnom kole medzinárodnej súťaže EURÓPA V ŠKOLE. Zo 158 prác porota vybrala najlepšie, ktoré poputujú do celoslovenského kola.

Ocenené práce:

LITERÁRNA ČASŤ
I. kat. 6 – 9 rokov:
l. miesto Dominika Sedliaková (ZŠ Vajanského, Modra), 3.Mária Dulajová (ZŠ Fándlyho, Pezinok), čestné uznanie: Adam Havlík (ZŠ Fándlyho Pezinok);

II. kat. 10 – 12 r.:1. Diana Klamová ( ZŠ Fándlyho, Pezinok), čestné uznanie – Simona Semjanová (ZŠ Fándlyho, Pezinok);

III. kat. 13 – 15 r.: l. Martin Klačanský, 2. Peter Brunovský, 3. Michaela Bauerová (všetci ZŠ Kupeckého, Pezinok), čestné uznanie: Erik Šafár (ZŠ a MŠ Orešie, Pezinok), Silvia Šarkoziová (Špec. ZŠ Vajanského, Modra);


UMELECKÁ ČASŤ
I. kat. 6 – 9 rok.
: l. Adrián Kičin (Cirkevná ZŠ, Doľany), 3. Filip Slyško (ZŠ Fándlyho, Pezinok);

II. kat. 10 – 12 r.: l. Patrik Hoblík (Gymnázium Modra);

III. kat. 13 – 15 r.: l. Jakub Konečný (ZŠ Slovenský Grob), 3. Jana Vašeková, Viktor Pagáč (obaja ZŠ Fándlyho, Pezinok), čestné uznanie: Zorana Kutlaková (ZŠ Na bielenisku, Pezinok), Gabriela Pálová (Gymnázium Pezinok).
 
(CVČ)