Pripomíname si 65.výročie ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenie Pezinka

Marec 2010 / Prečítané 2562 krát
   K dôležitým udalostiam novodobej slovenskej histórie nepochybne patrí oslobodzovanie Slovenska v záverečnej etape druhej svetovej vojny a v jeho rámci i oslobodenie Pezinka. Pripomínať si tieto udalosti dnes, pri 65. výročí ukončenia druhej svetovej vojny, nie je samoúčelné. Víťazstvo nad fašizmom si pripomínajú všetky národy a štáty, ktorých sa dotkli hrôzy druhej svetovej vojny. Nie je to iba pietna spomienka na milióny predčasne vyhasnutých životov a ďalšie desiatky miliónov zruinovaných ľudských osudov. Je symbolom porážky fašistickomilitaristického bloku ako zákonitého výsledku dlhej a krvavej vojny, v ktorej sa rozhodovalo o osude svetovej civilizácie, o osude celého ľudstva. Vážime si obetavosť a životnú silu tých, ktorí ťažkými skúškami tohto obdobia prešli, prežili a nevzdali sa. S úctou a vďakou sa skláňame pred spomienkou na tých, ktorí, nemysliac na vlastné šťastie, priniesli obeť najväčšiu – svoj vlastný život. Naše poďakovanie patrí najmä Červenej armáde, ktorá niesla najväčšiu ťarchu a zaslúžila sa rozhodujúcou mierou o naše oslobodenie.
   Tieto jarné dni každoročne patria spomienke na ťažké chvíle a hrdinstvo našich osloboditeľov v národnooslobodzovacom boji. V histórii Pezinka je to už 65. výročie. Áno, práve v týchto dňoch je tomu už 65 rokov, čo na veľkonočné ráno 1. apríla 1945 vstúpili do Pezinka kozácke hliadky kubánskočiernomorského pluku, ktorému velil plukovník Jefim Popov. V dňoch 1. až 4. apríla cez Veľkonočné sviatky sa zvádzali o naše mesto kruté boje, a to pre jeho strategickú polohu, pozostávajúcu z ústupovej cesty cez Babu do Malaciek a kopcovitý terén v okolí mesta. Nikdy nesmieme zabudnúť, že v uliciach nášho mesta a jeho okolí zomierali ľudia z ďalekých miest a dedín bývalého Sovietskeho zväzu a že za oslobodenie Pezinka položilo život 116 príslušníkov sovietskej armády. Spolu s nimi prišlo o život aj 9 občanov nášho mesta.
   Od oslobodenia Pezinka uplynulo už 65 rokov. Za túto dobu naše mesto veľmi vyrástlo do veľkosti aj do krásy. Z provinčného mestečka, kedy sčítaním obyvateľstva v máji 1945 celkový počet jeho obyvateľov činil 6416, dnes má už viac ako 22 000 obyvateľov a patrí medzi najkrajšie a najdynamickejšie sa rozvíjajúce mestá v našej krajine. Vďaka za to patrí predovšetkým víťazom v druhej svetovej vojne a osloboditeľom našej krajiny a mesta, mieru, ako aj statočnej a obetavej práci občanov, múdremu a rozvážnemu vedeniu nášho mesta.
   Porážka nacistického Nemecka a jeho spojencov vo vojne vyjadruje jasne a jednoznačné NIE akýmkoľvek pokusom ospravedlňovať a v nových podobách presadzovať fašizmus a nacizmus, etnické čistky, zotročovania a vyhladzovanie celých národov. Bez porážky fašizmu by sme dnes nežili svoje životy, bez tohto víťazstva by nebolo humanizmu a kultúrneho dedičstva Európy. Hrdinské činy osloboditeľov našej krajiny a mesta zostanú preto navždy zapísané v histórii i v našich myšlienkach ako symbol odporu proti vojne, násiliu, ako symbol boja za svojbytnosť, za krajšiu budúcnosť našej krajiny, nášho mesta a jeho obyvateľov.

Plk. v.v. Ing. Ľudovít Šušol, Čestný predseda ZO SZPB Pezinok
 
 

Ohodnoťte článok: