Hodnotili činnosť

Marec 2010 / Prečítané 1780 krát
   Začiatkom roka sa uskutočnilo hodnotenie činnosti Klubu dôchodcov Cajla. Všeobecne bolo pozitívne, činnosť bola po celý rok pestrá, seniori sa v klube cítili dobre. Posledným podujatím boli oslavy MDŽ spojené s posedením pri hudbe. Členky klubu pri tejto príležitosti dostali tiež malú pozornosť.
   Klub dôchodcov úzko spolupracuje s občianskym združením Spolok Cajlanov a poslancami mestského zastupiteľstva za túto časť mesta.
   Veľké poďakovanie patrí vedúcej klubu pani Viktórii Jáchymovej za jej obetavú prácu, ktorú vykonáva pre cajlanských seniorov. Na dobrej práci klubu sa podieľajú aj ostatní členovia výboru, ktorí veria, že Mesto Pezinok podporí ich aktivity a poskytne im na rozšírenie činnosti ďalšie priestory.
 
(KD Cajla)
 

Ohodnoťte článok: