16. apríla Deň narcisov – charitatívna zbierka Ligy proti rakovine

Marec 2010 / Prečítané 1886 krát
   Už po štrnástykrát organizuje Liga proti rakovine SR na celom území Slovenska známu charitatívnu zbierku DEŇ NARCISOV. Je to jediná finančná zbierka, ktorú Liga organizuje spolu so svojimi spolupracovníkmi cestou svojich pobočiek a klubov ako aj dobrovoľných spolupracovníkov.
   V tomto roku sa zbierka uskutoční 16. apríla 2010. Členovia hliadok budú riadne označení identifikátormi, budú mať uzavreté pokladničky, označené logom Ligy proti rakovine SR, ako aj nápisom 14. ročník Dňa narcisov. Vyzbierané finančné prostriedky sa používajú na pomoc onkologicky chorým našim spoluobčanom, na skvalitnenie prevencie, zlepšenie výskumu boja proti rakovine, využitie poznatkov z výskumu v liečbe onkologických pacientov a na pomoc rodinám onkologicky chorých pacientov.
   Každý rok vydáva LPR SR letáčik, kde presne zverejní, na čo a kam sa vyzbierané peniaze za minulý rok poukázali. Vždy tento letáčik rozdávajú členovia hliadok občanom spolu s kvetom narcisu, ktorý je symbolom nádeje i tejto zbierky. Veľmi nás mrzí, že tento ušľachtilý úmysel kazia iné netransparentné zbierky, ktoré sa aj u nás v meste objavujú. Doteraz ešte nebolo verejne oznámené, na aký účel sa vyzbierané peniaze použili, hoci „vyberači“ vyhlasujú, že peniaze pôjdu na detskú onkológiu alebo pre onkologických pacientov. Veríme, že to našich spoluobčanov neodradí a zase sa naše mesto a spolupracujúce obce pridajú k nám – dobrovoľníkom a spolupracovníkom LPR SR.
   V minulých rokoch boli zo zbierky Dňa narcisov podporené aktivity:
 3319,39 € na zriadenie izby pre onkologických pacientov v zariadení Opatrovateľskej služby Pezinok na krátkodobé opatrovanie pacientov počas zhoršených rodinných pomerov;  1327,76 € na zakúpenie dekubitných matracov, prenosného kyslíkového prístroja, infúznych súprav pre Charita Modra;  663,88 € pre neziskovú organizáciu Gilarko na zakúpenie prenosného kyslíkového prístroja s príslušenstvom;
 1659,70 € na zakúpenie polohovateľných postelí pre Charitu Modra;
 3300 € na zakúpenie autoklávu pre Charitu Modra;
 1500 € na riešenie ťažkej sociálnej situácie onkologickej pacientky.
   Veríme, že aj v tomto roku nesklameme a všetci pomôžeme v dobrej veci.
   Do videnia 16. apríla v uliciach nášho mesta a okolitých obcí, v školách, všade, kde sa naši obyvatelia pripoja k tejto charitatívnej zbierke.
 
Anna Štilhammerová,  vedúca klubu Venuša v Pezinku
 

Ohodnoťte článok: