Opatrnosť pri zakladaní ohňa v prírode

Marec 2010 / Prečítané 1349 krát
   V jarnom období začínajú práce v záhradkách, v okolí chát a ľudia chodia častejšie do lesov a prírody. Likvidovanie odpadu zo záhrad a vinohradov sa robí najčastejšie spaľovaním, čo prináša mnohé riziká. Pri nedbanlivosti a neopatrnosti môže dôjsť k rozšíreniu ohňa. Takmer všetky požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch a prírodnom prostredí, boli zapríčinené nekontrolovaným spaľovaním na voľných priestranstvách, zakladaním ohňov v prírode a vypaľovaním porastov. Vlani vzniklo na území okresov Pezinok a Senec v lesných porastoch 6 požiarov, ďalších 68 výjazdov hasičov bolo k požiarom v prírode.
   Niektorí ľudia si vôbec neuvedomujú, že spaľovanie odpadu, trávy či zakladanie ohňa v prírode môže spôsobiť aj ohrozenie života alebo poškodenie majetku vlastného a spoluobčanov. Často tieto práce vykonávajú, keď je veterné počasie, najväčší predpoklad vzniku a šírenia požiarov. Nezabezpečia okolie ohniska pred prenosom požiaru a pomalé spaľovanie, stály dozor pri spaľovaní a prostriedky určené na likvidáciu požiaru.
   Často sa príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru stretávajú s otázkami občanov na spaľovanie odpadu zo záhrad a vinohradov. Novela vyhlášky o požiarnej prevencii upravuje povinnosti fyzických osôb pri činnostiach so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru, ku ktorým patrí aj spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve.
   Fyzická osoba v takomto prípade:
 - oznámi pred spaľovaním miesto a čas spaľovania na príslušné okresné riaditeľstvo HaZZ (telefónne číslo 150);  sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania (pri veternom počasí môže dôjsť k rozšíreniu ohňa);
- horľavé látky musia byť uložené do upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti od objektov, suchých porastov a pod.;
- pri spaľovaní je potrebné zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovné náradie a mať pri sebe aspoň mobilný telefón;
- spaľovanie nemôže zostať bez dozoru a miesto spaľovania treba kontrolovať;
- po skončení je potrebné vykonať kontrolu okolia.
   Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. Dúfame, že tieto odporúčania si občania uvedomia a nebudú hazardovať s našou prírodou. 
 
Ing. Eva Orlická

Ohodnoťte článok: