Činnosť dobrovoľných hasičov

Marec 2010 / Prečítané 1874 krát
   Je to len nedávno, čo sme bilancovali našu prácu, a už je tu ďalšia akcia, ktorá je vlastne najväčšia, akú DHZ Pezinok samostatne organizuje nielen pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť a to je šibačková zábava.
   Už mesiac dopredu výbor rozdelil úlohy, treba zabezpečiť viacero vecí. Najviac práce nás čaká v sobotu, kedy pripravujeme sálu. Každý rok tomu venujeme aspoň tri hodiny, aj keď máme sto členov, do tejto práce sa zapája iba výbor, niekedy len pár jednotlivcov. Nevieme presvedčiť ostatných členov, aby pomohli. Pre mnohých je jednoduchšie zaplatiť si vstupné. V pondelok po zábave nás čaká upratovanie. Aj tu sa zíde dobrá partia. Vedenie Pezinského kultúrneho centra nás pochváli, lebo takého upratovanie nerobí nikto. Okrem toho, že pripravujeme a upratujeme sálu, máme celoročnú spoluprácu s PKC a Mestom Pezinok, brigádnicky zdarma poskytujeme asistenčné služby na podujatiach v dome kultúry, ktorých je dosť veľa. Aj tu sa striedajú len členovia výboru DHZ.
   Myslím si, že by sa mal na klubovni vyvesiť plagát s akciami DHZ s telefónnymi číslami, kde by sa mohli prípadní záujemcovia o služby prihlásiť. Stáva sa, že o akciách sú informovaní iba členovia výboru. Potom sa nemožno čudovať, že ostatní členovia sa nezapájajú. Neviem či je to v iných DHZ také isté, ak majú so zapájaním členov iné skúsenosti, radi ich v našej činnosti využijeme.
   Veľkou nádejou bola i diskusia o pomoci pri rezaní stromov, hlavne teraz, keď je to aktuálne. Bolo by však potrebné zorganizovať v spolupráci s Ústredím DHZ a školou v Martine školenia pilčíkov, aby sme mohli byť nápomocní i pri živelných pohromách. Jednou z takých akcií bolo aj čerpanie vody z blízkosti bytoviek na sídlisku Sever, kde sme ukázali, ako sme naozaj prospešní aj napriek tomu, že tu máme profesionálnych hasičov.
   Ďalšou akciou, na ktorej sa podieľame, sú asistenčné preventívne prehliadky v malých a stredných prevádzkach,čo robíme na základe požiadavky mesta.
   Je potrebné, aby mestskí poslanci schválili preventivára obce, ktorý bude zodpovedný za úsek drobných prevádzok. Doteraz to robí technik PO, ktorý však všetko nestíha. Nedostatky sú i v evidencii členov nielen v našom DHZ, ale i v okrese a kraji, nedopĺňajú sa záznamy o školeniach a získaní odbornosti. I povyšovanie členov DHZ sa robí iba na základe veku a nie podľa toho, ako kto pracuje.
   Ako by sa inak mohlo stať, že člen DHZ po 33 rokoch práce prešiel z okresu do okresu a tu na okresnom výbore zistia, že jeho členská karta je úplne čistá, bez jediného záznamu o povýšení, odznakoch odbornosti či vyznamenaniach, dokonca nebol tam záznam ani o dĺžke členstva. Niekedy sú povyšovaní členovia, ktorí prídu raz do roka na výročnú členskú schôdzu, a niektorí ich ani nepoznajú.
   Viem, že tento článok je dosť kritický, ale nemôžeme zatvárať oči, uspokojovať sa a vlastné chyby prehliadať.
   Ďalšou akciou, na ktorej sa budeme podieľať, budú oslavy sv. Floriána, patróna hasičov. Tu spolupracujeme s Mestom Pezinok a profesionálnymi hasičmi. My organizujeme hlavne sprievod mestom a ukážku z činnosti. Myslím, že náš DHZ aj keď sa priamo nemôže zúčastňovať na hasení požiarov (toto zabezpečujú profesionálni hasiči), robí dostatočne veľa pre dobré meno dobrovoľných hasičov a mesta Pezinok.
 
Mgr. Ladislav Večera

Ohodnoťte článok: