Štatistické zisťovanie o životných podmienkach

Marec 2010 / Prečítané 1202 krát
   Štatistický úrad SR, pracovisko Bratislava, že v dňoch 1.  30. apríla 2010 sa uskutoční v Slovenskej republike štatistické zisťovanie vo vybraných 6 tisíc domácnostiach vo viac ako 300 obciach, teda aj na území mesta Pezinok a v obciach okresu Pezinok. Zisťovať sa budú údaje o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci európskeho projektu štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia. Svojím obsahom a zameraním sa nadväzuje na zisťovania vykonané v domácnostiach v rokoch 2005 až 2009.
   Realizáciou zisťovania sa získa harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie.
   Zisťovanie sa uskutoční prostredníctvom externých spolupracovníkov. Opytovalia sú povinní preukázať sa osobitným poverením a odovzdajú domácnostiam písomnú informáciu o účele zisťovania. Všetky informácie a názory , ktoré občania v rámci tohto zisťovania poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Osoby, ktoré sa zúčastnia zberu údajov a na spracovaní výsledkov zisťovania sú, viazané mlčanlivosťou
   V tejto súvislosti ŠÚ SR upozorňuje občanov, aby neposkytovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa nepreukážu príslušným „Poverením opytovateľa“ a dokladom totožnosti.
 
(šúba)
 

Ohodnoťte článok: