Nová zákaznícka linka SPP

Marec 2010 / Prečítané 1412 krát
   SPP – distribúcia, a. s., v rámci skvalitnenia služieb pre svojich zákazníkov začala od 1. marca 2010 s prevádzkou vlastnej zákazníckej linky. Táto bude slúžiť predovšetkým pre potreby žiadateľov o pripojenie k distribučnej sieti (t. j. plynofikácia nových objektov) a pre technické zmeny na existujúcom odbernom plynárenskom zariadení (napr. výmena existujúcich plynových spotrebičov, zmena umiestnenia meradla spotreby zemného plynu z rodinného domu do oplotenia a pod.).
   Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti 0850 269 269 bude pre zákazníkov k dispozícii počas pracovných dní od 7.30 do 15.30 hod. Zákazníci budú informovaní o všetkých náležitostiach spojených s plynofikáciou svojej nehnuteľnosti alebo s predpokladanou technickou zmenou na existujúcom odbernom plynárenskom zariadení. Pracovníci zákazníckej linky na požiadanie zašlú taktiež vzory „Žiadosti“ a vzor „Zmluvy o pripojenie“ na adresu, ktorú žiadateľ uvedie pri telefonickom kontakte.
 
(mp)

Ohodnoťte článok: