Skládka opäť v centre pozornosti

Marec 2010 / Prečítané 1765 krát
   Po nedávno zverejnenom záujme predsedu BSK Pavla Freša aktívne sa podieľať na riešení problémov Pezinčanov v kauze skládky v Novej jame bola 22. marca zvolaná na úrade BSK tlačová konferencia. Zástupcom médií na ich otázky odpovedali predseda BSK Pavol Frešo, podpredseda Martin Berta a primátor Pezinka Oliver Solga. Pavol Frešo ubezpečil Pezinčanov o svojej podpore a účasti kraja na rozhodovacích procesoch, pričom v súčasnosti je najdôležitejší práve vstup BSK ako účastníka do konania o preskúmaní rozhodnutia Krajského stavebného úradu. Župan požiadal Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby vyvinulo kroky k bezodkladnému rozhodnutiu vo veci pezinskej skládky, nakoľko trojročná lehota, v rámci ktorej možno o územnom rozhodnutí KSÚ rozhodnúť, uplynie už 14. mája 2010. Primátor upozornil na skutočnosť, že skládka v Novej jame nieje súčasťou záväzných častí územného plánu kraja, tak ako sa na to nepravdivo opakovane odvolávala druhá strana. Pavol Frešo informoval aj o tom, že v najbližšej možnej dobe navštívi v tejto veci ministra školstva Jána Mikolaja, ktorý je v súčasnosti poverený vedením Ministerstva výstavby.
   V tejto súvislosti v médiách odzneli slová hovorkyne Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, v ktorých tvrdila, že mesto Pezinok robí „mierne obštrukcie“ pri prístupe k dokumentácii, ktorú ministerstvo od mesta žiadalo, a preto ministerstvo nemôže konať. Primátor Oliver Solga dôrazne odmietol tieto nepravdivé informácie. Podnet na preskúmanie mimoodvolacieho konania mesto podalo už v decembri 2008!!! Ministerstvo namiesto toho, aby konalo o podnete, chcelo začiatkom tohto roka kontrolami preskúmať VZN z roku 1997, ktorým bol prijatý Územný plán, čo je kompetencia prislúchajúca len súdu alebo prokuratúre.
   Ďalej od Mesta opakovane požadovali pracovnoprávne a obchodnoprávne zmluvy so spracovateľom. Chceli tiež doručiť originály Územného plánu, na čo ich právny zástupca mesta upozornil, že majú právo do nich len nahliadnuť, alebo si vyhotoviť odpisy. Z celej
kontroly sme nadobudli dojem, že jej cieľom bolo hľadať prípadné nedostatky v územnom pláne z roku 1996. Ako príklad neprofesionálneho prístupu pracovníkov ministerstva môže poslúžiť aj fakt, že na kontrolu prišli bez predloženia patričného poverenia.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: