Zastupiteľstvo BSK podporilo Pezinok

Marec 2010 / Prečítané 1769 krát
   Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja na návrh poslancov Ondreja Dostála, René Bílika a Olivera Solgu schválili 26. februára vstup BSK ako účastníka, do konania o preskúmaní rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Bratislave o umiestnení skládky v Pezinku zo dňa 7. mája 2007 mimo odvolacieho konania. Hlavným dôvodom je, že trojročná lehota na zrušenie tohto rozhodnutia uplynie v máji 2010 a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v tejto veci napriek podnetu, ktorý dostalo od mesta Pezinok 30. decembra 2008, zatiaľ nerozhodlo.
   BSK preto vyzve ministerstvo výstavby, aby preskúmalo toto rozhodnutie najneskôr do 14. mája 2010.
   Zastupiteľstvo zároveň požiadalo predsedu BSK Pavla Freša, aby preskúmal možnosť vstupu kraja ako vedľajšieho účastníka konania na Ústavnom súde SR v tejto kauze a osobitne informoval o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách územného plánu BSK týkajúcich sa skládky v Pezinku.
 
(Webnoviny, 26.2.2010)
 

Ohodnoťte článok: