Príspevok školám

Február 2010 / Prečítané 1168 krát
  Mestské zastupitežstvo na svojom decembrovom zasadnutí rozhodlo aj o príspevku školám, ktoré nie sú v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta. Jedná sa o Cirkevnú materskú školu Za hradbami, ktorej schválilo vyrovnávací doplatok 4896 eur ročne (zvýšenie na diea zo 125 na 142 eur, ako je to v mestských MŠ). Mesto doplatilo aj dvom žiakom Jazykovej školy patriacej pod Akadémiu vzdelávania.