Poďakovanie

Február 2010 / Prečítané 1552 krát

Ďakujeme všetkým známym a príbuzným, ktorí dňa 2. 1. 2010 odprevadili na poslednej ceste našu drahú zosnulú
Ernestínu SLOVÁČKOVÚ.
Smútiaca rodina.
V srdciach tých, ktorí ťa milovali, budeš stále žiť. Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 12. 1. 2010 odprevadili na poslednej ceste našu drahú zosnulú
Zitku KLAMOVÚ
rod. Linkovú.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Dcéra Alena, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.


Ohodnoťte článok: