Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2010

Február 2010 / Prečítané 1293 krát
Šport
  Klub orientačného behu Sokol Pezinok (na činnosť klubu) 5300 €, Tanečné centrum Charizma (na činnosť) 5173 €, FYC SLOVAKIA (športovo-turistické podujatie FYC Slovakia Cup) 1300 €, Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku 10 708 € (na činnosť klubu 7858, na Štefanský turnaj 700, na Pezinskú školskú ligu 2150), MaSK Pezinok (softball – prev. náklady a technické vybavenie) 4893 €, Karate – Kickbox klub (na činnosť klubu) 9755 €, AŠK Pezinok (na činnosť: oddiel orientačného behu 1201, oddiel cyklistiky 2382, oddiel bežeckého lyžovania 2000 + Medzinárodné majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu 600) 6183 €, Športový klub hádzanej Agrokarpaty (na činnosť) 7753 €, PŠC Pezinok (futbal, na činnosť a rekonštrukcia hracej a tréningovej plochy) 9509 €, ZO Jednota dôchodcov Slovenska (športové hry seniorov) 100 €, Minifutbalový klub Nový život (Memoriál M. Bacigála) 700 €, GFC Grinava (na činnosť futbalového klubu) 3594 €, PÉTANQUE CLUB SPIDERS ( na činnosť klubu) 600 €, MBK Pezinok (na činnosť basketbalového klubu – mužská zložka 11925, na školskú basketbalovú ligu a basketbalovú pyramídu 3900) 15 825 €, TJ Baník Pezinok (na činnosť futbalového klubu) 5693 €, Pezinský modelársky klub (na činnosť klubu) 2525 €, 1. stolnotenisový klub SLOVKARPATIA (na činnosť klubu) 2000 €, Klub šachu Pezinok (na činnosť klubu 500, na Memoriál R. Rétiho 500) 1000 €.
   Z celkovej sumy 99 582 € bolo pridelených 83 626 € na podporu športovej činnosti, 2000 € na budovanie športovísk, 9950 € na športové projekty a podujatia a 4006 € zostalo v rezerve primátora.

Kultúra
  
ZO Zväzu protifašistických bojovníkov (na činnosť) 500 €, MO Únie žien Slovenska ( na súťaž Spievajte s nami) 500 €, FS Obstrléze (prehliadka folklórnych súborov Slnko v nás) 300 €, Malokarpatský banícky spolok (na činnosť spolku) 500 €, Ing. Pavol Boriš na projekt Fyzulnačka 800 €, spevácka skupina Jajoba (na materiálne vybavenie a vystúpenia) 100 €, Spolok Dychová hudba Grinavanka (na činnosť – nákup materiálu) 1000 €, Občianska iniciatíva Grinava (na miestne tradície) 350 €, MO ŽIVENA (na činnosť) 300 €, Spolok Dychová hudba Cajlané (na 10. ročník festivalu Dychovky v Preši) 2500 €, OZ MUSEUM VINORUM (na podujatie Pezinské vínne pivnice) 700 €, P.R.D.(Pezinské rozprávkové divadlo na Etnofestival) 1000 €, Malokarpatská knižnica v Pezinku (na podujatia pre deti) 700 €, Malokarpatské múzeum v Pezinku (na Keramické trhy) 1000 €, OZ Radosť (na program Takí sme boli a činnosť) 400 €, OZ Odkaz Štefana Prokopa (na projekt Zanechať stopu) 1000 €, Občianske združenie „ô“ ( na projekt Večer improvizácie, súťaž v krátkych divadelných scénkach) 400 €, Dobrovoľný hasičský zbor pri SOU (na súťaž grafických prác žiakov ZŠ – PO očami detí) 70 €, Branislav Poláček (na projekt Graffiti Jam) 200 €, Ad Una Corda (na medzinárodný festival chrámových zborov) 2000 €. Rezerva primátora 2277 €. Celkove odsúhlasená suma na kultúru: 16 597 €.

Sociálna pomoc
   Jozef Poláček (relaxačno-motivačný pobyt) 150 €, ZO Zväz diabetikov Slovenska (na činnosť a relaxačný pobyt) 300 €, Únia nevidiacich a slabozrakých (na činnosť) 100 €, ZO Jednota dôchodcov Pezinok (na rekreačno-poznávací zájazd) 300 €, PAX CHRISTI (na letný tábor pre deti) 500 €, Občianske združenie 5P (na projekt Mesto bez bariér) 300 €, ZO Slovenský zväz telesne postihnutých (na činnosť) 500 €, Miestny klub Slovenského Orla (na klubovú činnosť) 200 €, Miestny spolok Červeného kríža (na činnosť) 300 €, Psychiatrická nemocnica P. Pinela (na projekt Aktivizácia seniorov) 350 €, OZ DOTYK (na relaxačno – rehabilitačný pobyt) 200 €, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (na činnosť) 400 €, Centrum pre rodinu (na podujatie Týždeň rodiny) 700 €, Klub Venuša (na činnosť) 100 €, Libuša Vrabková pre Spoločnosť dcér kresťanskej lásky (na pomoc ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi) 150 €, Mária Mlyneková pre ZO JDS Grinava (na činnosť) 30 €. Rezerva primátora 1420 €. Celková suma: 6000 €.