V skratke

Február 2010 / Prečítané 1164 krát
l Na výročnej členskej schôdzi 17. februára si svoju celoročnú činnosť pripomenuli členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku. Svojich členov a hostí oboznámili s pripravovaným programom na rok 2010.

l V stredu 17. februára sa v Historickej sieni Starej radnice uskutočnilo zasadnutie Rady konzulátu Ordo Eqestris Vini Europae (III.periódy Rádu sv. Juraja) a Valné zhromaždenie Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu EVIRS.

l Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov mala svoju výročnú členskú schôdzu 20.februára v priestoroch mestského úradu. Hovorilo sa nielen o množstve podujatí, ktorých sa členovia ZO SZPB zúčastnili, ale najmä o príprave jubilejných osláv 65. výročia oslobodenia Pezinka a Slovenska a o oslavách SNP. V správe bola vyzdvihnutá aj veľmi dobrá spolupráca s Mestom Pezinok.

  Všetkých podujatí sa zúčastnil primátor mesta Oliver Solga a ďalší hostia.
 

Ohodnoťte článok: