Začína revitalizácia Zámockého parku

Február 2010 / Prečítané 2408 krát
  Od 1. marca začína revitalizácia Zámockého parku. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú Mesto Pezinok podpísalo s víťazom verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby s firmou BATEA – STAV, s.r.o. Hodnota diela, ktoré by malo byť realizované do februára budúceho roku, je 570 tisíc eur bez DPH.
   Plánovaná revitalizácia parku zahŕňa výstavbu nového detského ihriska v podobe gazdovského dvora so zvieratkami a riešením ako zostava drevených konštrukcií a stavieb. Na ploche medzi Centrom voľného času a detským ihriskom bude hracie pole pre spoločenskú hru mlyn so sedením. Medzi chodníkom a oplotením bude umiestnená lanová dráha vhodná pre väčšie deti. V severozápadnej časti za CVČ bude situovaná voliéra pre chov pávov. Do parku pribudnú nové lavičky, odpadové koše a dva altánky, jeden bude v areáli detského ihriska a ďalší na lúke pri jazere.
   V projekte sú plánované výruby a výsadby drevín, rekonštrukcia verejného osvetlenia, úprava verejného priestranstva v predpolí parku, kde bude asfalt vymenený za prírodný kameň. Pripravuje sa rekonštrukcia a úprava brehov jazera, taktiež vybudovanie dvoch drevených mól, ktoré umožnia lepší prístup k vode.
   Park po plánovanej rekonštrukcii bude atraktívnejší, zvýši možnosti trávenia voľného času pre občanov všetkých vekových kategórií a historický kolorit mesta.
   Zámocký park sa rozprestiera na ploche 5 hektárov pri Zámku. Jeho areál je pamiatkovo chránený. Založil ho v roku 1844 gróf František Pálfy ako anglický park na pochôdzky, rybačku, poľovačky a zábavy domáceho i cudzieho panstva. Dnes slúži na oddych obyvateľov a návštevníkov Pezinka.Zámocký park s novým riešením
A – hrad, B – jazero, C – centrum voľného času, persp. širšie služby, D – ihrisko pre deti predškolského a školského veku, E – spevnená herná plocha (napr. mlyn, šachovnica a pod), F – klietky s pávmi, G – lanová dráha, H – hlavná vstupná brána parku, J – obnovenie bočného vstupu do parku, K – výbeh pre psov (doplnenie prvkov), L – altánok „Včelín“ – štylizovaná drobná architektúra, M – dosadby porastov na vnútornom obvode parku, N – „Tanec stromov“ koncepčná výsadba kvitnúcich stromov, O – nástupná plocha – predpolie hradu s pódiom na hudobné a divadelné predstavenia, P – hygienické zázemie (WC, prevádzkové zázemie), Q – vyhliadkové terasy s posedením na brehoch jazierka
 

Ohodnoťte článok: