Zmeny železničného cestovného poriadku

Február 2010 / Prečítané 1270 krát
  Železničná spoločnosť Slovensko nám oznámila, že od 7. marca 2010 bude na trati Bratislava – Trnava z dôvodu rekoštrukcie trate zmenený cestovný poriadok.
Odchody vlakov zo žel. stanice Pezinok:
smer Bratislava

4.41.....hl.st.
5.09.....hl.st.
5.32.....hl.st.
5.37.....Petržalka
5.50.....N.Mesto
6.20.....hl.st., zrýchl.
6.33.....hl.st.
6.54.....Petržalka
7.00.....hl.st.
7.38.....hl.st.
7.55.....N.Mesto
8.30.....hl.st.
9.37.....hl.st.
11.20...hl.st.
13.00...hl.st.
14.13...hl.st.
15.00...N.Mesto
15.00...hl.st.
16.21...hl.st.
17.13...hl.st.
18.13...hl.st.
19.12...Petržalka, zrýchl.
19.25...hl. st.
20.40...hl.st.
20.59...Petržalka
21.12...hl.st.
23.07...hl.st.
 


x
1
x
x
x

x
x

5
5
x
1
x


34
35
 
  smer Trnava

4.55.....N.Mesto n/V
5.46.....N.Mesto n/V
6.41.....Leopoldov
7.11.....Leopoldov
7.17.....Leopoldov
7.35.....N.Mesto n/V
9.07.....Leopoldov
10.29...N.Mesto n/V
11.54...Trnava (NM)
12.26...Trnava
13.12...N.Mesto n/V
13.56...Leopoldov
14.29...Trnava,
14.41...Leopoldov
15.25...Leopoldov
15.29...Trnava,
15.55...Leopoldov
16.06...Trnava
16.39...Trnava
16.55...Leopoldov
17.06...Trnava
17.45...Trnava
17.57...Leopoldov
18.41...N.Mesto n/V
20.00...Leopoldov
20.59...Trnava
21.22...N.Mesto n/V
23.29...Trnavax

5
13x

x
5

x
15

x
5

18
x
x
x

 

Vysvetlivky:
x
ide v pracovných dňoch;
1 ide v sobotu a †;
5 ide v x, nejde 1. 7. - 31. 8.;
13 ide v sobotu a †, v období 1.7. - 31.8. ide denne;
15 ide v piatok a 1. 4., nejde 2.4, 1.7. - 31.8.; 18 ide v x, v nedeľu a 30.10, 1.11.;
34 ide v nedeľu a 5.4., 1.11, nejde 4.4., 1.7.-31.8., 31.10.;
35 ide v nedeľu a 5.-6.6., 1.11., nejde 4.4., 1.7.-31.8., 31.10.