Pripomenieme si 65. výročie oslobodenia

Február 2010 / Prečítané 1412 krát
  V tomto období si pripomíname 65. výročie oslobodenie našej vlasti spod nadvlády fašizmu a ukončenie 2. svetovej vojny. Pripomíname si udalosti, keď z východu postupne prichádzala sloboda a vytúžené dni mieru. Bez víťazstva nad fašizmom by nebolo Slovenskej republiky a slovenského národa.
   V našom meste a okolí si výročie oslobodenia pripomenieme 1. apríla. Pezinok oslobodili vojská II. ukrajinského frontu pod vedením maršala Malinovského.
   Sloboda bola vykúpená krvou tisícov ľudí, predovšetkým v mladom veku. Preto nesmieme zabúdať a našim povojnovým generáciám musíme tieto udalosti pripomínať.
   Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku pripravuje za týmto účelom rôzne akcie, ktoré poučia a zabavia. Zaujímavým podujatím bude tiež náučný chodník „Po stopách 2. svetovej vojny“, v rámci ktorého budú účastníci spoznávať pamätné miesta bojov, budú si môcť v lone krásnej prírody zašportovať, zahrať bojové hry. Usporiadame poznávací zájazd na najvýznamnejšie pamätné miesta. Pre deti sa uskutočnia rôzne kvízy, vedomostné, literárne, recitačné, výtvarné a športové súťaže, besedy so spisovateľmi o knihách, ktoré pripomínajú vojnové udalosti. Veľmi významne sa do osláv zapája Mesto Pezinok a pán primátor Mgr. Oliver Solga, Pezinské kultúrne centrum, Malokarpatská knižnica, múzeá, Centrum voľného času ako aj športové kluby. Veríme, že sa do akcií zapoja aj školy v našom meste a pedagógovia vzbudia o ne u svojich žiakov a študentov patričný záujem.
   Najlepšie literárne a výtvarné práce postúpime redakcii Bojovník, ktorá vyhlásila súťaž Cesty za poznaním našej slávnej minulosti. Víťazné práce budú postupne uverejňované a odmenené. Vhodnou témou sú spomienky a rozprávania príhod starých rodičov na vojnu, dojmy z prečítaných kníh, ale aj radostný život detí a mladých ľudí v mieri.
   Veríme, že aj 65. výročie oslobodenia, ktoré vyvrcholí 8. mája, prispeje k lepšiemu poznaniu tohto najvýznamnejšieho úseku najnovších dejín slovenského národa.
 
(mm)
 

Ohodnoťte článok: