Stredoeurópsky míting organizácie Sila priateľstva

Február 2010 / Prečítané 1593 krát
  V dňoch 22. – 24. januára sa uskutočnil v pezinskom hoteli Kriser stredoeurópsky míting členských klubov medzinárodnej organizácie Sila priateľstva so sídlom v Atlante, štát Georgia v USA. Heslom celosvetového Friendship Force (Sila priateľstva) je „Svet priateľov je svetom mieru“. Ide teda o posilňovanie celosvetového mieru a dobrej vôle prostredníctvom osobných priateľstiev.
   Friendship Force bol založený v roku 1977 Waynom Smithom a svoju činnosť začal 1. marca za spoluúčasti prezidenta Jimmyho Cartera a jeho manželky. Títo zakladatelia predpokladali, že priateľstvo medzi ľuďmi rozličných národov, národností a kultúr obohatí nielen ich osobne, ale najmä prispeje k svetovému mieru. Od roku 1977 sa členom celosvetovej organizácie stalo viac ako pol milióna dobrovoľníkov zo 60 krajín, ktorí sa nazývajú vyslancami. Vyslanec sa v hostiteľskej rodine zúčastňuje na rodinnom ako aj klubovom živote. Vyslanec a hostiteľ nemusia hovoriť rovnakým jazykom, ani nemusia pochádzať z rovnakého kultúrneho a spoločenského prostredia. Aj napriek tomu si rozumejú, pretože sila priateľstva prekoná všetky rozdiely. Členovia tejto organizácie cestujú ako vyslanci svojich krajín a ich kultúry do cudzej krajiny. Popri takto nadviazaných priateľstvách sa stávajú bezvýznamnými všetky rozdiely, či už jazykové, rasové, náboženské , ako aj politické. Na celom svete dnes jestvuje asi 400 členských klubov tejto organizácie. Slovenský klub Sila priateľstva vznikol v januári roku 1990 ako prvý v bývalom Československu. Všetci členovia mali bydlisko v Bratislave alebo v jej blízkom okolí, najmä v Pezinku.
   Stredoeurópsky míting sa konal pod záštitou slovenského členského klubu, ktorý ho zorganizoval v spolupráci s ústredím v americkej Atlante a jeho hosťami boli zástupcovia členských klubov z Prahy, Budapešti, Szekesfehérváru, Bukurešti a albánskej Tirany. Prominentným hosťom mítingu bol súčasný prezident celosvetovej organizácie The Friendship Force International pán George Brown.
   Spestrením mítingu bolo vystúpenie pezinského folklórneho divadla Radosť.
Eva Frťalová, viceprezidentka