Informácie pre rodičov

Február 2010 / Prečítané 1353 krát
Prerušenie prevádzky v materských školách počas prázdnin
   Mesto Pezinok – Školský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, informuje rodičov detí, ktoré sú umiestnené v materských školách, na prerušenie prevádzky v letnom, prázdninovom období v roku 2010:
 
Materská škola Prerušenie prevádzky v termíne
MŠ Bystyrická 26.7 - 31.8.
MŠ gen. Peknika2 19.7. - 31.8.
MŠ Svätoplukova 51 01.7. - 23.7.
MŠ Vajanskeho 16 01.7. - 13.8.
MŠ Za hradbami 1, alokované triedy na Holubyho 4 01.7. - 20.8.
MŠ Zahradná 34 12.7. - 31.8.
ZŠ s MŠ Orešie 34 26.7. - 31.8.
   V dňoch 30. a 31. 8. 2010 budú všetky materské školy zatvorené.
   Rodičia dieťaťa, ktorého MŠ je počas leta uzatvorená (v zmysle ust. § 2 odst. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov), môžu do konca mája požiadať písomne riaditeľku inej MŠ o prijatie dieťaťa na časť letných prázdnin.

Kontakt: Mesto Pezinok – Školský úrad
tel.: 033/6901 1132,  e-mail: viera.tohtova@msupezinok.sk