Vybavovanie sťažností a petícií

Február 2010 / Prečítané 1285 krát
  V roku 2009 bolo v centrálnej evidencii na Mestskom úrade v Pezinku zaevidovaných 68 sťažností. Z nich 25 bolo posúdených ako opodstatnených, 23 neopodstatnených a 20 bolo odstúpených na vybavenie iným príslušným orgánom a organizáciám. Sedem sťažností bolo opakovaných a tieto boli vyhodnotené ako neopodstatnené. Sťažnosti sa týkali susedských vzťahov, chovu zvierat, vývozu a uskladnenia odpadov, životného prostredia, platenia miestnych daní a poplatkov, postupu mestských policajtov a i.
   V minulom roku bolo na mestskom úrade prijatých 6 petícií a 7 podnetov. Štyri petície prešetroval útvar hlavnej kontrolórky a dve oddelenie výstavby a územného plánovania. Týkali sa obchodnej siete a podnikania, budovania parkovísk, detských ihrísk a dopravnej situácie na ulici SNP. Za podnety sa označujú podania, ktoré nespĺňajú náležitosti sťažnosti, svojim charakterom ide o žiadosti o vykonanie nápravy, upozornenia, pripomienky a pod. Tieto podania súviseli s čistotou trávnikov, odchytom psov, dopravným značením, nájomníkmi mestských bytov, platením daní a poplatkov.
 
(mo)