Postrehy z parkovania

Február 2010 / Prečítané 1408 krát
  Prvý mesiac spoplatneného parkoviska na Radničnom námestí priniesol očakávané výsledky, pričom dôležitejšou ako ekonomická stránka je skutočnosť, že je konečne kde zaparkovať s možnosťou navštíviť početné úrady či obchody v centre mesta. Skončilo dlho kritizované celodenné bezplatné parkovanie obyvateľov z odľahlejších častí mesta.
   Zavedenie nového systému malo, ako všetko na svete, svojich priaznivcov i odporcov, ktorí žiadali napr. medziobdobie, v ktorom by mestská polícia nevyberala pokuty. Mesto Pezinok však urobilo v predchádzajúcom období v informovanosti obyvateľov veľa pre to, aby systém mohol fungovať od prvého dňa.
   Veľkorysý postoj mesta je aj v poplatku, ktorý je 50 centov na jeden a pol hodiny (napr. v Štúrove je to jedno euro na hodinu, podobne aj v iných mestách.) K tejto sume sme pristúpili i preto, že máme automaty, ktoré nevracajú mince. Naše sú na päť druhov mincí a to 10, 20 a 50 centov a jedno a dvojeurové. Tridsať minút pred ukončením doby spoplatneného parkovania, teda o 16.30, už lístok nemusíte mať. Parkovanie zdarma je aj v sobotu, v nedeľu a v deň pracovného pokoja či štátneho sviatku.
   Za prvý mesiac prevádzky bolo vybrané na parkovnom a pokutách 4100 eur. Potešiteľné je, že Pezinčania si na tento systém rýchlo zvykli, priestupkov sa dopúšťajú najmä návštevníci mesta, ktorí dostatočne nesledujú dopravné značenie.
   Na záver treba konštatovať, že bolo správne, keď mesto odmietlo ponuku súkromných podnikateľov, ktorí v minulosti ponúkali zavedenie spoplatneného parkovania s využitím vstupných rámp a ďalšieho obmedzovania dopravy.
 
(ra)