Mestské zastupiteľstvo schválilo investičné akcie

Február 2010 / Prečítané 1200 krát
  Mestské zastupiteľstvo sa na svojom riadnom zasadaní 5. februára zaoberalo aj schválením investičných akcií na tento rok. Aj napriek hospodárskej kríze, ktorá zasiahla aj rozpočet nášho mesta, odsúhlasilo na ne sumu 817 000 eur (čo je viac ako 24 mil korún). K tejto sume treba ešte pripočítať 475 000 eur (bezmála 15 mil korún) na opravy a rekoštrukcie škôl. Z najdôležitejších stavebných akcií, ktoré sa budú realizovať do konca tohto roka, spomenieme aspoň prestrešenie a opravu Domu smútku na mestskom cintoríne, nové chodníky, cestu a verejnú zeleň na ul. Holubyho (od železničnej stanice po svetelnú križovatku, nový chodník po celej dĺžke Jesenského ul., nové parkovisko a chodník na Suvorovovej 43 až 48, nový asfalt na Svätoplukovej ulici 5 až 27 a ďalšie.
   Pripravuje sa aj vybudovanie dvoch nových detských ihrísk na Starom dvore a Severe, ako aj dokončenie ihriska v MŠ Za hradbami. Najväčšou investičnou akciou popri rekonštrukcii Zámockého parku (678 000 eur), by mala byť generálna rekonštrukcia Záhradnej ulice s novými parkoviskami, chodníkmi a cestami, vrátane zelene a verejného osvetlenia za približne 286 000 tis. eur z ERDF, z toho by sa mesto podiaľalo čiastkou 14 000 eur. V súčasnosti má už mesto pripravených niekoľko akcií v štádiu stavebného povolenia a výberu dodávateľov.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: