Míting občanov proti skládke

Február 2010 / Prečítané 1300 krát
  Míting občanov proti skládke s predstaviteľmi občianskej iniciatívy (OI) Skládka nepatrí do mesta a primátorom sa uskutočnil 5. februára v Dome kultúry v Pezinku. Stretnutie malo informatívny charakter, občania sa dozvedeli podrobnosti o rozhodnutí Ústavného súdu, o aktuálnych krokoch, ktoré OI podnikla, o trestnom oznámení na prevádzkovateľov skládky a tiež o reakcii na list Pezinských tehelní, ktorý bol uverejnený v týždenníku Pezinsko (stanovisko je uverejnené v plnom znení na 6. strane).
   Hosťom podujatia bol aj podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta. Vo svojom vystúpení ubezpečil, že vedenie BSK nepodporí požiadavku niektorých starostov okolitých obcí, aby skládka v Novej jame bola zaradená do nového územného plánu kraja. Odsúdil aj nezákonne vydané stanoviská štátnych orgánov a ubezpečil prítomných, že BSK nebude konať proti vôli občanov Pezinka a predstaviteľov mesta.
 
(ra)