Ponuka priestorov na prenájom

Január 2010 / Prečítané 1178 krát
  Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum ponúka na prenájom voľné nebytové priestory v Dome kultúry Pezinok, a to nasledovne:

   Priestor na 1. poschodí DK Pezinok o rozlohe 31,5 m2 s prístupom cez hlavný vchod vhodný na kancelárske účely.

   Priestor na prízemí v DK Pezinok o rozlohe 14,6 m2 s prístupom zo zadnej časti (ako TV Pezinok) vhodný na kozmetiku, manikúrupedikúru, masážne cetrum (s vodou).

   Váš záujem prosíme spolu so žiadosťou doručiť na sekretariát Domu kultúry Pezinok, kde sa môžete podrobnejšie informovať o podmienkach prenájmu.
   Po výberovom konaní bude vybratému záujemcovi spracovaná zmluva o prenájme majetkovo
-právnym oddelením MsÚ Pezinok.
 

Ohodnoťte článok: