Rozlúčka s Máriou Grellovou

Január 2010 / Prečítané 1482 krát
  Jedenásteho januára sme sa na mestskom cintoríne poslednýkrát rozlúčili so známou Pezinčankou Máriou Grellovou. Občania ju poznali z dlhoročného pôsobenia na národnom výbore, kde pracovala na úseku Zboru pre občianske záležitosti. Organizačne zabezpečovala vítanie detí do života, občianske rozlúčky so zomretými, slávnostné prijatia jubilantov a mnohé ďalšie akcie ZPOZ-u. Ani po odchode do dôchodku sa nevytratila z verejného života. Veľmi aktívne pracovala vo folklórnom divadle Radosť, kde spolu s ostatnými členmi nacvičila viacero predstavení, s ktorými sa prezentovali na rôznych celomestských a klubových podujatiach.
   Zákerná choroba ju nečakane vytrhla z aktívneho plnohodnotného seniorského života. Správa o jej náhlej smrti priniesla smútok do sŕdc mnohých Pezinčanov, ktorým bude veľmi chýbať jej úsmev, vzácna veselá nálada a životný optimizmus, ktorý tak často okolo seba rozdávala. Česť jej pamiatke!
 
(mo)
   Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 11. 1. odprevadili na poslednej ceste našu drahú zosnulú Máriu GRELLOVÚ

   Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Syn Milan a dcéra Betka s rodinami.
 

Ohodnoťte článok: