Finančné dary Lion klubu

Január 2010 / Prečítané 1228 krát
   Dobrovoľnícke občianske združenie LIONS KLUB BOZIN Pezinok oznamuje, že finančné prostriedky získané z dobrovoľníckych akcií v roku 2009 boli prerozdelené pre školské a výchovne subjekty v našom okrese. Finančné dary v sume tisíc eur boli odovzdané Základnej spojenej špeciálnej škole v Pezinku a Domovu sociálnych služieb Merema v Modre.
   Finančné prostriedky Lions klub získal z varenia tradičného vianočného punču na Vianočných trhoch v Pezinku. Členovia klubu chcú aj touto cestou poďakovať za priazeň a prejavenú spolupatričnosť organizáciám i jednotlivcom, ktorí na tento účel prispeli.
   Lions klub Bozin Pezinok poskytol v lionskom roku 2008-2009 finančné prostriedky Základnej špeciálnej škole v Pezinku 2407 eur (spoločne s grantom Základnej škole na Hálkovej ul, v Bratislave 50 eur a zrakovo postihnutému Ľubomírovi Ťažkému zo Šenkvíc 300 eur. Klub rozdelil a daroval partnerským školám a sociálnym zariadeniam spolu viac ako 4089 eur. Prostredníctvom členov Lions klubu bol sprostredkovaný grant SPP 900 eur špeciálnej škole a boli zabezpečené donačné dary – kovovýrobky pre zariadenia na športové aktivity 850 eur.
   Na najbližšom zasadnutí prerokujeme ďalšie použitie peňažných výťažkov z dobročinných akcií pre vybrané osoby v regióne a budeme sa zaoberať celosvetovou lionskou výzvou na poskytnutie finančnej pomoci pre obete zemetrasenia na Haiti.
   Členovia klubu veria, že sa stretnú vo väčšom počte s občanmi na Benefičnom koncerte v máji tohto roku.
 
 Milan Martinovič,  prezident klubu
 

Ohodnoťte článok: