Odovzdávanie skúseností do Bulharska

Január 2010 / Prečítané 1189 krát
Návšteva v Bagete   Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok zorganizovala v rámci projektu Pazardjik – trvalo udržateľné mesto ďalšie stretnutie pod názvom Malé hospodárske fórum. Fórum vytvorilo priestor pre výmenu skúseností a nadviazanie kontaktov medzi bulharskými zástupcami podnikateľského sektora a zástupcami Pezinského klubu podnikateľov, Slovenskej živnostenskej komory a SOPK. Projekt je financovaný z regionálneho operačného programu Bulharska a realizuje sa od roku 2009 v spolupráci s Regionálnou agentúrou Senec – Pezinok a Mestom Pezinok , ktorí sú partnermi projektu.
   Bulharskí podnikatelia počas pobytu na Slovensku mali možnosť oboznámiť sa s podnikateľskou klímou u nás, možnosťou podnikania alebo založenia si spoločných podnikov so slovenskými firmami. Navštívili aj výrobnú prevádzku pekárne Bageta a počas stretnutia im boli predstavení ďalší naši úspešní podnikatelia.
   Koncom februára sa uskutoční ďalšie pracovné stretnutie, tentoraz na bulharskej pôde, kde sa bude diskutovať o konkrétnych možnostiach spolupráce.
(ľp)

Ohodnoťte článok: