Pred letným semestrom ATV

Január 2010 / Prečítané 1086 krát
   Na záver zimného semestra tretieho roku svojho pôsobenia navštívili v decembri 2009 poslucháči Akadémie tretieho veku (ATV) v Pezinku pozoruhodnú výstavu renesančných umelcov Od Botticelliho po Tiziana v Budapešti. Prvýkrát sa stalo, že autobus bol plný do posledného miesta a niekoľkí záujemcovia sa na túto exkurziu už nedostali.
   V stredu 3. februára o 16. hodine sa v Malej sále Domu kultúry otvára letný semester ATV. Odznejú informácie o pripravovanej promócii, seminároch a exkurziách, novinkách a zámeroch pre celý kalendárny rok, čiže aj pre štvrtý rok činnosti od septembra 2010.
   Vítaní sú preto nielen zapísaní poslucháči, ale všetci záujemcovia o podujatia ATV – nielen semináre, ale i exkurzie po Slovensku i za hranice.
   Všetky informácie sú priebežne zverejňované na výveske Mestského úradu, kde tiež možno podávať ústne i písomné návrhy a pripomienky.
 
Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD. koordinátor ATV
 

Ohodnoťte článok: