Dobrovoľní hasiči hodnotili vlaňajšiu činnosť

Január 2010 / Prečítané 1218 krát
   Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok, ktorý je najstaršou spoločenskou organizáciou v meste, si v minulom roku dôstojne pripomenul 135. výročie založenia. V uplynulých dňoch sa zišli členovia organizácie, aby zhodnotili svoju celoročnú prácu a vytýčili si úlohy na rok 2010.
   Na ich výročnej členskej schôdzi sa zúčastnili prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, primátor mesta Mgr. Oliver Solga, riaditeľ OR HaZZ plk. Ing. Emil Moťovský, podpredseda UV DPO Pezinok – Senec Peter Ronec a ďalší.
   Rokovanie otvoril a správu o činnosti predniesol predseda DHZ Gabriel Guštafík. Vo výročnej správe sa konštatovalo, že od poslednej VČS zaznamenali úbytok členov, z dôvodov odsťahovania sa a úmrtí. Hlavnou činnosťou organizácie boli aktivity na úseku preventívno-výchovnej práce, práce s mládežou, pomoci mestu a starostlivosti o starších členov a jubilantov. Kladne bola hodnotená spolupráca a pomoc mesta a Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru Pezinok. V jubilejnom roku usporiadali výstavy, súťaže grafických prác žiakov základných škôl, prezentácie s hasičskou tematikou pri príležitosti sviatku sv. Floriána a Dňa detí, ktorých sa zúčastnili stovky občanov. Dobre bola hodnotená brigádnická činnosť na historickej zbrojnici a pri údržbe techniky, členovia sa podieľali tiež na darcovstve krvi a zúčastňovali sa športových súťaží v hasičskom športe. Pezinskí dobrovoľní hasiči spolupracujú s inými DHZ v rámci okresu i v zahraničí.
Primátor O.Solga vo svojom vystúpení poďakoval členom dobrovoľnej požiarnej ochrany za pomoc mestu, za vykonávanie preventívnej činnosti a asistenčné služby. Prisľúbil, že mesto im aj naďalej bude pomáhať. Prezident DPO SR JUDr. Minárik vyzdvihol činnosť organizácie a poďakoval členom a ich rodinám za dlhoročnú záslužnú prácu. Pochvalne o spolupráci sa vyjadril aj riaditeľ profesionálneho HaZZ plk. Moťovský, ktorý spomenul niektoré spoločné akcie. Pplk. Bartoš a pplk. Rybárik z OR HaZZ informovali o stave požiarovosti, príčinách vzniku požiarov a špeciálnych službách. Podpredseda UV DPO P. Ronec poďakoval za preventívnu činnosť, informoval o novej publikácii Hasičský rok 2010 a vyzdvihol, že v Pezinku. sa odoberá najviac výtlačkov časopisu Požiarnik.
   Pokladník DHZ Ján Slaný konštatoval, že rok 2009 skončili s plusovým stavom v hospodárení. Predsedníčka revíznej komisie Mgr. Z. Antalová prehlásila, že všetky účtovné operácie boli vykonané bez závad.
   Predseda DHZ G. Guštafík odovzdal ďakovné listy členom O.Solgovi, R. Turanskému, M. Fleisch-hackerovi st., Mgr, Večerovi, P. Mikušovi, R. Adamčíkovi st., R. Biznárovi, R. Ondrovičovi, M.Aulitisovej, M. Hradickej, J. a F. Féderovcom a M. Čechovi. Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých členov v minulom roku: D. Čajkoviča, M. Pullmanovej a V. Schmidla.
   Na záver sa uskutočnilo spoločenské posedenie a bol premietnutý audiovizuálny program z vlaňajších podujatí.
Peter Ronec
 

Ohodnoťte článok: