PEZINOK v číslach

Január 2010 / Prečítané 1304 krát
– zastavané územie: 603 ha
– orná pôda: 1135 ha
– lesné pozemky: 3947 ha
– vinice: 826 ha
– sady: 3 ha
– trvalé trávnaté porasty: 295 ha
– vodné plochy: 85 ha
– záhrady: 80 ha
– ostatné plochy: 305 ha
– dĺžka miestnych komunikácií: 51 km
– dĺžka chodníkov: 52 km
– nadmorská výška: 156 m
– najvyššie miesto (Čertov kopec): 752 m

(zdroj: www.mesto pezinok)
 

Ohodnoťte článok: