AD: Boj o poľovný revír

Január 2010 / Prečítané 1368 krát
   V ostatnom čísle mesačníka Pezinčan bol uverejnený článok s názvom Boj o poľovný revír, podpísaný značkou (ra). Autor sa v článku vyjadruje k priebehu mestských zastupiteľstiev uskutočnených v júni a septembri 2009, na ktorých sa rozhodovalo o prenájme mestského poľovného práva na nasledujúcich desať rokov.
   Nikomu nebránime v prejavení vlastného názoru, ani hodnotiaceho úsudku. Veľmi nás však mrzí, že v článku odzneli nepravdivé a zavádzajúce informácie na adresu Poľovného združenia Lesagro, a to bez toho, aby sme mohli na ne reagovať. Sprístupnenie priestoru zainteresovaným stranám je minimálne elementárnou slušnosťou, ak nie priam základom novinárskej etiky. A tú rešpektoval, v spomínanom príspevku, aj redaktor denníka Nový čas, ktorý poskytol priestor rovnako zástupcom poľovného združenia Lesagro, ako aj primátorovi mesta Oliverovi Solgovi. Žiaľ, redakcia Pezinčana, prípadne šéfredaktor, takýto krok neurobili. Pokúšame sa to urobiť teraz a touto formou.
   Vyhlasujeme, že členovia poľovného združenia Lesagro primátora ani ostatných zástupcov mesta v žiadnom prípade neosočovali. Naďalej sa však domnievame, že v prípade prenájmu mestského poľovného práva nebol dodržaný zákonný postup a po splnení stanovených podmienok všetkými troma subjektmi, ktoré sa o tento poľovný revír uchádzali, nebola akceptovaná najvyššia cenová ponuka, ktorú predložilo PZ Lesagro. Preto sme sa obrátili na Mesto Pezinok o prešetrenie postupu primátora pri predmetnom hlasovaní na pôde Mestského zastupiteľstva v Pezinku 26.9.2009.
   V zmysle zákona o prokuratúre bola po posúdení táto žiadosť postúpená Okresnej prokuratúre v Pezinku.
   Nespochybňujeme oprávnenosť OZ Leštiny, ani OZ Karpaty uchádzať sa o poľovný revír mesta Pezinok. Toto právo má však v zmysle zákona každá fyzická i právnická osoba v Slovenskej republike, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky.
   PZ Lesagro tieto podmienky splnilo a neakceptácia najvyššej cenovej cenovej ponuky zo strany mesta v nás navodzuje dojem neobjektívneho a netransparentného postupu.
 
Poľovnícke združenie LESAGRO

Ohodnoťte článok: