Poďakovanie

Január 2010 / Prečítané 1216 krát
   Som hrdý, že na rozdiel od iných miest mesto Pezinok zaujalo aktívny postoj k dopravnej výchove. Vybudovanie dopravného ihriska Za hradbami a rozbeh projektu prevenčných aktivít Mestskej polície, zameraný na bezpečný pohyb detí v cestnej premávke, vytvára podmienky na elimináciu dopravných nehôd, ktorých účastníkmi by boli naše deti.
   Ostatnou aktivitou na území nášho mesta boli prednášky pre deti prvého stupňa ZŠ Kupeckého, ktoré sa uskutočnili v dňoch 25. a 27. októbra 2009. Prednášky boli zamerané na uplatňovanie zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke a to ako chodec, korčuliar, cyklista a spolujazdec. Organizačne obe prednášky zabezpečoval Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Pezinku v spolupráci s Autoškolou LEDIX Pezinok s r.o. Projekt je podporovaný Európskou úniou.
   Na záver mi dovoľte, aby som v mene nás, rodičov, vyjadril vďaku všetkým, ktorí zabezpečujú
dopravnú výchovu, prevenciu a ochranu našich detí. Ďakujeme, že chránite našu budúcnosť.
 
Roman Mács, predseda, Rodičovského združenia
 

Ohodnoťte článok: